BYOU en de individuele medewerker.
BYOU helpt mensen zich verder te ontwikkelen.
We leren mensen hoe ze gebruik kunnen maken van hun competenties en vaardigheden, om ze zo beter te laten functioneren, met plezier in hun werk. Als u vindt dat het voor uw medewerkers en uw bedrijf goed is dat zij zich verder ontwikkelen, hebben wij verschillende mogelijkheden om dat te bereiken. Zodat u goede mensen beter maakt en ze als enthousiaste medewerkers aan uw organisatie bindt.
  1. 1. Coaching
  2. 2. Gedragsanalyses
  3. 3. Drijfveren analyses
  4. 4. Training op de werkvloer

1. Coaching Bij BYOU staat bij coaching de persoonlijke aanpak centraal. Coachen doen wij face-to-face, op individuele basis. We gaan uit van de gedragskenmerken en het denken en doen van de medewerker om specifieke leerdoelen vast te stellen en daarna ook te behalen. Onze coaching is erop gericht om de medewerker sterker te maken, hem of haar bewust te laten worden van zijn of haar mogelijkheden. Ons doel is om de medewerker uiteindelijk beter te laten functioneren, waardoor ook zijn of haar werkprestatie verbetert.
BUNIQUE

2. Gedragsanalyses Met een gedragsanalyse brengt BYOU in kaart hoe een medewerker overkomt, waar zijn of haar talenten liggen en waar u in de aansturing rekening mee kunt houden. Als u inzicht heeft in het gedrag van uw medewerker, krijgt u ook een goed beeld van de wijze waarop hij of zij de functie zal vervullen en op de juiste plek zit om optimaal te kunnen presteren. Essentiële elementen om tevreden klanten te krijgen en te houden.
BAUTHENTIC

3. Drijfveren analyses De BYOU drijfverenanalyse geeft u inzicht in het overtuigingsniveau van de medewerker. Overtuigingen zijn aan de oppervlakte lang niet altijd direct zichtbaar, maar ze zijn cruciaal voor de mate waarin medewerkers gemotiveerd zijn. Als u weet wat uw medewerkers raakt en waardoor ze enthousiast en gemotiveerd worden, kunt u ze op de juiste manier begeleiden. Hierdoor behoudt u goede mensen die met overtuiging voor en met u zullen werken.
BGENUINE

4. Training op de werkvloer Hoe functioneert uw medewerker in zijn of haar werkzaamheden, of hoe brengt uw medewerker geleerde vaardigheden uit de training in de praktijk? Met de één op één begeleiding van BYOU op de werkvloer krijgt uw medewerker specifieke aandacht. Met de terugkoppeling die wij hem of haar dan geven, worden geleerde vaardigheden snel en professioneel geïmplementeerd in zijn of haar werk. Zo haalt u het volledige rendement uit de investeringen in uw medewerkers.